HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ & SỬ DỤNG

ĐĂNG KÝ CÁC GÓI XEM TRUYỀN HÌNH

1. Truyền hình tổng hợp:
 • - Đăng ký gói Ngày (TV1): Soạn DK TV1 gửi 9398 (3.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (TV7): Soạn DK TV7 gửi 9398 (9.000 đ/tuần)

 • - Đăng ký gói Tháng (TV30): Soạn DK TV30 gửi 9398 (20.000 đ/tuần)

2. Gói Truyền hình MobiTV (AV):
 • - Đăng ký gói Ngày (AV1): Soạn DK AV1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (AV7): Soạn DK AV7 gửi 9398 (10.000 đ/tuần)

3. Gói Truyền hình VTVCab&VTC:
 • - Đăng ký gói Ngày (VC1): Soạn DK VC1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (VC7): Soạn DK VC7 gửi 9398 (10.000 đ/tuần)

4. Truyền hình VTC:
 • - Đăng ký gói Ngày (VTC1): Soạn DK VTC1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (VTC7): Soạn DK VTC7 gửi 9398 (6.000 đ/tuần)

 • - Đăng ký gói Tháng (VTC): Soạn DK VTC gửi 9398 (25.000 đ/tuần)

5. Truyền hình VTVCAB:
 • - Đăng ký gói Ngày (CAB1): Soạn DK CAB1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (CAB7): Soạn DK CAB7 gửi 9398 (9.000 đ/tuần)


ĐĂNG KÝ CÁC GÓI XEM VIDEO

1. Gói Em Đẹp (ED):
 • - Đăng ký gói Ngày (ED1): Soạn DK ED1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (ED7): Soạn DK ED7 gửi 9398 (9.000 đ/tuần)

2. GGói BiBi:
 • - Đăng ký gói Ngày (BB1): Soạn DK BB1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (BB7): Soạn DK BB7 gửi 9398 (10.000 đ/tuần)

3. Gói Gia đình (GD):
 • - Đăng ký gói Ngày (GD1): Soạn DK GD1 gửi 9398 (3.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (GD7): Soạn DK GD7 gửi 9398 (10.000 đ/tuần)

 • - Đăng ký gói Tháng (GD30): Soạn DK GD30 gửi 9398 (20.000 đ/tháng)

4. Gói Nóng & Lạ (NL):
 • - Đăng ký gói Ngày (NL1): Soạn DK NL1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (NL7): Soạn DK NL7 gửi 9398 (10.000 đ/tuần)

5. Gói Thể giới Trẻ (TGT):
 • - Đăng ký gói Ngày (TGT1): Soạn DK TGT1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (TGT7): Soạn DK TGT7 gửi 9398 (9.000 đ/tuần)

6. Gói phim SITCOM (SC):
 • - Đăng ký gói Ngày (SC1): Soạn DK SC1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (SC7): Soạn DK SC7 gửi 9398 (9.000 đ/tuần)

7. Gói Sống Khỏe (SK):
 • - Đăng ký gói Ngày (SK1): Soạn DK SK1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (SK7): Soạn DK SK7 gửi 9398 (10.000 đ/tuần)

8. Gói Du Lịch (DL):
 • - Đăng ký gói Ngày (DL1): Soạn DK DL1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (DL7): Soạn DK DL7 gửi 9398 (9.000 đ/tuần)

9. Gói Khám Phá Thế Giới (KTG):
 • - Đăng ký gói Ngày (KTG1): Soạn DK KTG1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (KTG7): Soạn DK KTG7 gửi 9398 (7.000 đ/tuần)

 • - Đăng ký gói Tháng (KTG30): Soạn DK KTG30 gửi 9398 (20.000 đ/tháng)

10. Gói phim Hàn Quốc (PHQ):
 • - Đăng ký gói Ngày (PHQ1): Soạn DK PHQ1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (PHQ7): Soạn DK PHQ7 gửi 9398 (7.000 đ/tuần)

 • - Đăng ký gói Tháng (PHQ30): Soạn DK PHQ30 gửi 9398 (20.000 đ/tháng)

11. Gói phim Âu Mỹ (PAM):
 • - Đăng ký gói Ngày (PAM1): Soạn DK PAM1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (PAM7): Soạn DK PAM7 gửi 9398 (7.000 đ/tuần)

 • - Đăng ký gói Tháng (PAM30): Soạn DK PAM30 gửi 9398 (20.000 đ/tháng)

12. Gói FaFilm (F):
 • - Đăng ký gói Ngày (F1): Soạn DK F1 gửi 9398 (3.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (F7): Soạn DK F7 gửi 9398 (10.000 đ/tuần)

 • - Đăng ký gói Tháng (F30): Soạn DK F30 gửi 9398 (30.000 đ/tháng)

13. Gói Game Show (GS):
 • - Đăng ký gói Ngày (GS1): Soạn DK F1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (GS7): Soạn DK F7 gửi 9398 (9.000 đ/tuần)

14. Gói Phim Việt Nam (PV):
 • - Đăng ký gói Ngày (PV): Soạn DK PV gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (PV7): Soạn DK PV7 gửi 9398 (9.000 đ/tuần)

15. Gói Phim (PHIM):
 • - Đăng ký gói Ngày (PHIM): Soạn DK PHIM gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (PHIM7): Soạn DK PHIM7 gửi 9398 (10.000 đ/tuần)

16. Gói Thể thao 360 (TT):
 • - Đăng ký gói Ngày (TT): Soạn DK TT gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (TT7): Soạn DK TT7 gửi 9398 (6.000 đ/tuần)

17. Gói Thế giới phim hài (PH):
 • - Đăng ký gói Ngày (PH1): Soạn DK PH1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (PH7): Soạn DK PH7 gửi 9398 (9.000 đ/tuần)

18. Gói Tin tức hot (TH):
 • - Đăng ký gói Ngày (TH1): Soạn DK TH1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (TH7): Soạn DK TH7 gửi 9398 (9.000 đ/tuần)

19. Gói Sống khỏe mỗi ngày (SM):
 • - Đăng ký gói Ngày (SM1): Soạn DK SM1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (SM7): Soạn DK SM7 gửi 9398 (9.000 đ/tuần)

20. Gói Văn hóa Việt (VH):
 • - Đăng ký gói Ngày (VH1): Soạn DK VH1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (VH7): Soạn DK VH7 gửi 9398 (9.000 đ/tuần)

21. Gói Phim Quốc tế (VH):
 • - Đăng ký gói Ngày (PQ): Soạn DK PQ gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (PQ7): Soạn DK PQ7 gửi 9398 (9.000 đ/tuần)

22. Gói Phim Hoạt hình (HH):
 • - Đăng ký gói Ngày (HH1): Soạn DK HH1 gửi 9398 (2.000 đ/ngày)

 • - Đăng ký gói Tuần (HH7): Soạn DK HH7 gửi 9398 (9.000 đ/tuần)

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC

Khách hàng có thể thực hiện đăng ký theo các cách sau:
 • - Cách 1: Soạn tin DK < Mã gói > gửi 9398

 • - Cách 2: Truy cập wapsite http://mobifonetv.vn (bằng điện thoại) hoặc chọn mục Gói dịch vụ, và làm theo hướng dẫn.

 • - Cách 3: Mở ứng dụng MobiFoneTV, chọn mục Gói dịch vụ, chọn tên gói muốn đăng ký và xác nhận đăng ký.

HƯỚNG DẪN HUỶ DỊCH VỤ

Khách hàng có thể hủy gói dịch vụ theo cách sau:
 • - Cách 1: Soạn tin nhắn HUY < Mã gói > gửi 9398. Ví dụ: Huy ED1 gửi 9398

 • - Cách 2: Truy cập wapsite http://mobifonetv.vn (bằng điện thoại), chọn mục Gói dịch vụ, và làm theo hướng dẫn.

 • - Cách 3: Mở ứng dụng MobiFoneTV, chọn mục Gói dịch vụ, chọn tên gói muốn hủy và hủy.

HƯỚNG DẪN MUA LẺ NỘI DUNG

Truy cập wapsite http://mobifonetv.vn (bằng điện thoại) hoặc Ứng dụng MobiFoneTV chọn nút mua bên cạnh nội dung muốn mua, Xác nhận để mua nội dung (được sử dụng trong 24 giờ)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 • - Bước 1: Truy cập wapsite http://mobifonetv.vn hoặc Ứng dụng MobiFoneTV và đăng ký gói cước theo hướng dẫn trên.

 • - Bước 2: Lựa chọn danh mục từ nút Menu hoặc từ trang chủ dịch vụ.

 • - Bước 3: Truy cập nội dung/kênh truyền hình muốn xem

 • - Để xem hướng dẫn soạn HD gửi 9398.

 • - Để kiểm tra thông tin sử dụng dịch vụ soạn KT gửi 9398.


LƯU Ý:

 • - Các gói cước sẽ tự động gia hạn khi hết chu kỳ sử dụng nếu khách hàng không yêu cầu hủy dịch vụ.

 • - Khách hàng được miễn phí cước thuê bao lên đến 07 ngày khi đăng ký sử dụng lần đầu và có thông báo trước khi thời gian sử dụng miễn phí kết thúc. Đăng ký từ lần thứ 2 trở đi, dịch vụ sẽ tính cước theo quy định.

 • - Khi đăng ký thành công các gói cước, thuê bao được xem miễn phí các nội dung của gói cước tương ứng. Phí áp dụng theo giá niêm yết khi khách hàng tải nội dung trong gói (theo từng nội dung tương ứng)

 • - Một thuê bao có thể đăng ký đồng thời nhiều gói cước khác nhau và các gói cước đó phải khác nhau về nội dung.

 • - Các nội dung mua lẻ, có giá trị sử dụng trong vòng 24 giờ.

 • - Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày.